Hoe gaat Media Utilities om met uw privacy?

Media Utilities B.V., Kweekgrasstraat 30, 1313 BX, Almere. Tel. +31 (0)36 750 1430.

www.controlyourworld.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Media Utilities B.V. verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om deze gegevens:

  • bedrijfsnaam
  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • rekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

  • het leveren van onze producten en / of diensten
  • om indien nodig contact op te kunnen nemen i.v.m. levering van onze producten en / of diensten
  • het afhandelen van betalingen
  • wettelijk verplichte gegevens ten behoeve van de belastingaangifte

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Media Utilities B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens als u klant bent (geweest):

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Media Utilities B.V. deelt uw gegevens niet met derden voor commerciële activiteiten. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Media Utilities B.V. gebruikt geen programma’s zoals Google Analytics en we verzamelen geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt uiteraard het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. De gegevens die zijn gekoppeld aan een levering of een factuur, blijven echter te allen tijde bewaard zoals hierboven aangegeven.

Wilt u hier gebruik van maken, stuur dan een mail naar informatie@media-utilities.nl.

Als u het niet eens bent met hoe wij met uw gegevens omgaan dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Media Utilities B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: informatie@media-utilities.nl.